• Ime i prezime:
  JASMINA PIJANMANOVA
 • Mesto:
  Strumica, MAKEDONIJA
 • E-mail:
  jmazgalieva@gmail.com
 • Telefon:
  070/453-573